Φορέας ΚΑΛΟ profile for fotakisj_526

Greek Hero Foods

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Αξιοποίηση Ελληνικών Υπερτροφών, Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Προβολή & Προώθηση προϊόντων ΚΑΛΟ στο εξωτερικό
Επωνυμία: 
Greek Hero Foods ΚΟΙΝΣΕΠ
Τομέας: 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000106303091
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Επανομή Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 
6936783260
Λίγα λόγια: 
- Αξιοποίηση Ελληνικών Υπερτροφών
- Υπηρεσίες Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας,
- Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
- Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Επιστημονικών Συμβούλων
- Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης
- Υπηρεσίες κατάρτισης
- Υπηρεσίες Πιστοποίησης
- Προετοιμασία φακέλου υποβολής έργου
- Προβολή & Προώθηση προϊόντων ΚΑΛΟ στο εξωτερικό
- Υποστήριξη συμμετοχής σε εκθέσεις
- Διοργάνωση δραστηριοτήτων σε εκθέσεις