Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_606

EastMedArts

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Οργάνωση, παραγωγή και διακίνηση πολιτιστικών προιόντων και δράσεων που έχουν την σε φυσική ή ψηφιακή μορφή. Προώθηση πολιτισμού
Επωνυμία: 
EAST MED ARTS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Τομέας: 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000133503091
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Διεύθυνση: 
ΑΙΓΑΙΟΥ
Τηλέφωνο: 
6977227837
Ιστοσελίδα: eastmedarts.com
Λίγα λόγια: 
EastMedArts is a copartnership. A legal entity which was established in 2019 by a group of artists called "Loustroi" (Shoeshine boys)-mainly musicians - in order to help themselves presenting their creative and artistic work. It offers high quality one stop services to music agencies, festivals, concert halls and music scenes in Greece and abroad. Furthermore the copartnership produces and publishes audiovisual content based on the cultural elements one can find in the regions around the Aegean sea, East Mediterranean sea and beyond. Music styles vary in time and region. Rebetika, Anatolian and classic Ottoman music, traditional Greek, contemporary greek art music.