Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_483

DOCK - ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Το Dock είναι μια διεπιστημονική ομάδα, που λειτουργεί με συνεταιριστική δομή με σκοπό να παρέχει υποστήριξη σε φορείς/ εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο
Επωνυμία: 
DOCK - ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
DOCK - ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
Άλλο
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διεύθυνση: 
ΕΣΛΙΝ 14
Τηλέφωνο: 
0030 213 0883758
Ιστοσελίδα: dock.zone
Λίγα λόγια: 
Αποστολή μας είναι , μέσα από Παροχή Πληροφόρησης, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Εξατομικευμένη Συμβουλευτική, Σεμινάρια και Εργαλεία, αλλά και μέσα από τη Δικτύωση και την Ανάπτυξη Συνεργειών με άλλους φορεία να ενδυναμώσουμε και να ενισχύοσουμε τα εγχειρήματα και τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτά έτσι ώστε να συμβάλουμε στην ορατότητα της Κ.ΑΛ.Ο και να την αναδείξουμε ως τον τρόπο οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης που βασίζεται στις αξίες της Αλληλεγγύης, της Αειφορίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Μιας οικονομίας που το κέρδος της είναι το κοινωνικό αποτέλεσμα που δημιουργεί.
Επίσημο Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας