Φορέας ΚΑΛΟ profile for gpapacharalampous

Brace

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Η Brace παρέχει στους φροντιστές διαφόρων ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων υπηρεσίες επιστημονικής στήριξης, συμβουλευτικής και ψυχοεκπαίδευσης.
Επωνυμία: 
Brace Κοιν. Σ. Επ.
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
432
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Παρνασσού 8
Τηλέφωνο: 
2106140109
Ιστοσελίδα: brace.org.gr
Λίγα λόγια: 
Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας και Εκπαίδευσης, καθώς και των γονέων και κηδεμόνων.

Παρέχοντας στοχευμένη εκπαίδευση και εξελιγμένα μεθοδολογικά εργαλεία, βελτιώνουμε ποιοτικά την αποτελεσματικότητα της αλληλεπίδρασής των φροντιστών με τα παιδιά, τους ενήλικες και τους ηλικιωμένους.

Η Brace συνεργάζεται με τους διακεκριμένους διεθνείς οργανισμούς Marte Meo International και Aflatoun Child Social & Financial Education, και λειτουργεί υπό την Αιγίδα της Unesco Πειραιά & Νήσων.

Διακρίσεις
2014: βραβείο Changemakers της Ashoka για την ανάδειξη καινοτόμων λύσεων για κοινωνική αλλαγή στην Ελλάδα στο διαγωνισμό “Destination: Change. New Solutions for Greece”.