Φορέας ΚΑΛΟ profile for activehealthy_594

Active healthy and life style

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Κηπουρικές εργασίες, Φυτικά Δώματα, Δραστηριότητες ζωντανών ή εξ αποστάσεως παρουσιάσεων και σεμιναρίων σχετικών με τον ευρύτεροχώρο της ψηφιακής οικ
Επωνυμία: 
Active heathy and life style
Τομέας: 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000117503111
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΚΩ
Διεύθυνση: 
Σελβερι - Πλατιτσι Μεσσαρια
Τηλέφωνο: 
2242067110
Ιστοσελίδα: activehealthy.gr
Λίγα λόγια: 
Η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών της, μέσα από τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς
εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στην συμφιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την εναρμόνιση προσφοράς και ζήτησης και τη διαμόρφωση νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων βασιζομένων στη συλλογικότητα και στην ισοτιμία και όχι στον ανταγωνισμό. Ο σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. πραγματώνεται με την άσκηση δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης ή/ και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφερ