Φορέας ΚΑΛΟ profile for anna.koniotaki_368

Action Plus ΚΟΙΝΣΕΠ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Η ACTION PLUS από το 2014 υλοποιεί δράσεις πολιτισμού και ανάπτυξης της κοινωνίας πολιτών.
Επωνυμία: 
Action Plus KOINΣΕΠ
Τομέας: 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ / ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000068703010
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διεύθυνση: 
Εμμανουήλ Μπενάκη 76, Αθήνα 10679
Τηλέφωνο: 
2103230102
Ιστοσελίδα: action-plus.gr
Λίγα λόγια: 
Η ACTION PLUS ιδρύθηκε με κύριο όραμα να προάγει τον πολιτισμό και την κοινωνική δράση.
Μέχρι τώρα, υλοποιούμε δύο προγράμματα:
Το ΠΑΜΕ ΠΑΝΤΟΥ PROJECT με βόλτες, ξεναγήσεις, εκδηλώσεις ανοικτές για όλους και όλες και το πρόγραμμα SOCIETY+ μέσω του οποίου προσφέρουμε μια σειρά υπηρεσιών ενδυνάμωσης των οργανωμένων ομάδων της κοινωνίας των πολιτών (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικά το όραμα και τους σκοπούς τους. Διοργανώνουμε σεμινάρια, συμβουλεύουμε για την εξεύρεση πόρων & ανάπτυξη βιώσιμων υπηρεσιών, υποστηρίζουμε την δικτύωση και την συνεργασία σε τοπικό/ εθνικό / διεθνές επίπεδο.