Φορέας ΚΑΛΟ profile for community_638

"Από Κοινού" (Κοιν.Σ.Επ.)

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Καταπιανόμαστε με όλη τη διατροφική αλυσίδα: Παραγωγή-Διανομή φρέσκων-Τυποποίηση/Συσκευασία-Εστίαση. Βάσεις μας είναι η οικολογία & η ηθική εργασία
Επωνυμία: 
Συνεταιριστική Κοινότητα Αυτάρκειας "Από Κοινού"
Τομέας: 
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000048203100
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διεύθυνση: 
ΤΖΕΤΖΗ 7
Τηλέφωνο: 
6932221151 & 6948360022
Ιστοσελίδα: apokinou.gr