Φορέας ΚΑΛΟ profile for rektis.messini_413

ΡΕΚΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Η Ρέκτης Κοιν.Σ.Επ. αποτελεί μια πλατφόρμα πολιτισμού με δέσμη δράσεων στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα, το περιβάλλον, τον τουρισμό κ.α
Επωνυμία: 
ΡΕΚΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τομέας: 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ / ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000069503120
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Διεύθυνση: 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2
Τηλέφωνο: 
6936767242, 2722181033
Ιστοσελίδα: aggeliki.assemplay.com
Λίγα λόγια: 
O σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παροχή υπηρεσιών και η παραγωγή προϊόντων και για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, συσχέτισης τουριστικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.