Φορέας ΚΑΛΟ profile for greenwayscoop_378

Greenways SCE

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Ελληνικά και Ευρωπαϊκά έργα για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, τον Αθλητισμό και τις Υπαίθριες Δραστηριότητες, τον Αειφόρο Τουρισμό.
Επωνυμία: 
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00094
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Ιακώβου Πολυλά 6
Τηλέφωνο: 
6936888967
Ιστοσελίδα: greenwayscoop.gr
Λίγα λόγια: 
Greenways SCE works and volunteering on:

1. Promoting and communicating sustainable mobility, physical activity and accessibility
2. Planning and certifying cycle routes and greenways,
3. Organizing events, campaigns, projects,
4. Lifelong learning, training,
5. Auditing bike-friendly services and sustainable mobility and cycling policies,
6. Cycling tour operator,
7. Bike rental and repair services.

Founded in 2012, member of International Sports and Culture Association (ISCA) and European Cycle Logistics Federation (ECLF), founding member of Network of Social Cooperatives of Central Macedonia.