Φορέας ΚΑΛΟ profile for ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. "ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ"

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Επωνυμία: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Γ00082
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Ερρίκου Σλίμαν 1 Ρόδος Τ.Κ. 85100
Τηλέφωνο: 
22410 63660
Ιστοσελίδα: pwdservices.gr
Νέα του Φορέα