Φορέας ΚΑΛΟ profile for manolisanastasakis

OurBazaar

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Υπηρεσίες διάθεσης χώρων για προβολή αγαθών και αντικειμένων που ήδη κατέχουν οι πολίτες, σε φυσικό και ψηφιακό χώρο, με στόχο την ανταλλαγή ή πώληση.
Επωνυμία: 
ΠΑΖΑΡΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ / ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
ΔΟ1084
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Δράκου 33
Τηλέφωνο: 
6944187523
Ιστοσελίδα: ourbazaar.gr
Λίγα λόγια: 
-Υπηρεσίες διάθεσης χώρων για προβολή αγαθών και αντικειμένων. Σκοπός είναι η παρουσίαση αντικειμένων που ήδη κατέχουν οι πολίτες, σε φυσικό και ψηφιακό χώρο, μεταχειρισμένων ή μη, ώστε είτε να ανταλλαχθούν από τους πολίτες με άλλα χρειαζούμενα αντικείμενα, την ενοικίασή τους, είτε ακόμα να προσφερθούν από τους ιδιοκτήτες τους έναντι μικρού χρηματικού αντιτίμου, ώστε να ανακουφισθούν οι ασθενέστερες οικονομικά ομάδες πληθυσμού είτε ακόμα να προσφερθούν για δωρεά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και οργανώσεις στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού.
-Διάθεση και εμπορία αγαθών σε χονδρική / λιανική βάση, τα οποία παράγονται από μέλη του συνεταιρισμού με σκοπό την ενίσχυση της δημιουργικής τους έκφρασης.