Φορέας ΚΑΛΟ profile for georgiouvgeor_816

ΞΕΛΑΣΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης
Επωνυμία: 
ΞΕΛΑΣΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000199703041
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΗΛΙΔΑΣ
Διεύθυνση: 
Τέρμα Μεσολογγίου
Τηλέφωνο: 
6942776794