Φορέας ΚΑΛΟ profile for akakoinsep_589

ΑΚΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων, κρασιού, ελαιών, μαρμελάδων. χυμών, ρυζιού. αλατιού Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων
Επωνυμία: 
ΚΟIN. ΣΥΝ. ΕΠΙΧ. ΣΥΛΛ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΩΦ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Τομέας: 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση: 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 10
Τηλέφωνο: 
2643022121
Λίγα λόγια: 
Συγκροτήσαμε την «ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» προκειμένου να δημιουργήσουμε το δίκτυο που θα αναλάβει δράσεις για την αναβάθμιση της γεωγραφικής ένδειξης που λέγεται Ακαρνανία.Στην ΑΚΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. επιχειρούμε να ανακαλύψουμε την ταυτότητα της περιοχής μας, μέσα από προϊόντα και δράσεις που ταυτίζονται με την σημερινή μας πραγματικότητα
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε και να αναδείξουμε ποιοτικά και αναγνωρισμένα προϊόντα, παραγόμενα βάσει των αρχών της Αειφορίας και να τα προσφέρουμε στο ευρύ κοινό.
Οι δράσεις μας έχουν στόχο την ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου, προκειμένου να αυξήσουμε την δυναμική και την αναγνωρισιμότητα της περιοχής μας