Φορέας ΚΑΛΟ profile for modousa9_363

ΜΟΔΟΥΣΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Επωνυμία: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΔΟΥΣΑ
Τομέας: 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00624
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
ΝΤΟΥΡΑΧΑΝΙ ΠΑΠΠΑΔΟΥ
Τηλέφωνο: 
6932607549
Ιστοσελίδα: modousa.gr
Λίγα λόγια: 
Η ΚοινΣΕπ "Μοδούσα" ιδρύθηκε το 2014 από εννέα παραγωγούς ελαιολάδου στην περιοχή της Γέρας στη Λέσβο και σήμερα αριθμεί πάνω από εξήντα μέλη.
Σκοπός της "Μοδούσα" είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση των κοινωνικών συμφερόντων, κυρίως μέσα από την αύξηση της απασχόλησης στο νησί. Για την ευόδωση των σκοπών της μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, μεταφορικού,εμπορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.
Πρόκειται για μία εξωστρεφή ομάδα, με εξαγωγές σε Ευρώπη και Ασία, που αναζητά τόσο συμβατικούς όσο και εναλλακτικούς τρόπους προώθησης των προιόντων της.