Φορέας ΚΑΛΟ profile for thr.avraam_613

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Ηλεκτρονική εφημερίδα, περιοδικό, ραδιοφωνικός σταθμός
Επωνυμία: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000130603031
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΛΕΣΒΟΥ
Διεύθυνση: 
ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ 9, Komninaki 9
Τηλέφωνο: 
2251028000
Email: 
Ιστοσελίδα: stonisi.gr