Φορέας ΚΑΛΟ profile for domidiktyo

ΔΟΜΗ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας & Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, Ραδιοφωνικός Σταθμός, Ενημερωτική Ιστοσελίδα, Κατασκευή Διακοσμητικών. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Επωνυμία: 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Εκπαίδευσης & Πολιτισμού
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ 01026
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Γερμανού 6
Τηλέφωνο: 
6977992398
Ιστοσελίδα: domidiktyo.simplesite.com