Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_542

KoinSEp.Org

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς κάθε ενδιαφερόμενο για δημιουργία ΚοινΣΕπ με Πανελλαδική κάλυψη και άμεση εξυπηρέτηση
Επωνυμία: 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000132303011
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Διεύθυνση: 
7ης Μαρτίου 1944 21α
Τηλέφωνο: 
6931025400 - 6956695666 - 2114118666
Ιστοσελίδα: koinsep.org
Λίγα λόγια: 
1. Υπηρεσίες ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω εκπαίδευσης και σεμιναρίων σε νέα γνωστικά αντικείμενα (όπως διαχείριση και λειτουργία ΚοινΣΕπ) έτσι ώστε να μπορούν οι άνεργοι να ενεργοποιηθούν και να επανενταχθούν στην οικονομία και να δημιουργήσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις προς κάλυψη αναγκών της τοπικής κοινωνίας.
2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για υπηρεσίες όπως πληροφορική και διαφημιστική υποστήριξη, συμμέτοχη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διεθνείς σχέσεις, δημοσιές σχέσεις, συμβουλές στρατηγικών επιχειρήσεων και χρηματοδοτήσεων ιδιωτών και δημοσίου, συνεργασία με ελληνικές και ξένες οργανώσεις για προώθηση πολιτισμού και επενδύσεων