Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_593

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ICI

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Εκδόσεις βιβλίων και διαδραστικών εντύπων, καλλιτεχνική επιμέλεια, σχεδιασμός και παραγωγή περιεχομένου (έντυπου, και ψηφιακού). Συμβουλευτική.
Επωνυμία: 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Innovative Cultural Items
Τομέας: 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000100403011
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Διεύθυνση: 
Ευτέρπης 60
Τηλέφωνο: 
210 65 22567
Ιστοσελίδα: ici-paper.com/index.php/el