Φορέας ΚΑΛΟ profile for eventures.gr_500

EVENTURES

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, επιστημονικών ή πολιτιστικών.
Επωνυμία: 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. EVENTURES
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000052003011
Τύπος Κοινσεπ [Legacy]: 
Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος [Legacy]: 
ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: 
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 24-26
Τηλέφωνο: 
+30 2114117120