Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_489

Πεντεσκούφοι

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Εκδόσεις
Επωνυμία: 
Κοιν.Σ.Επ. "Πολυχώρος Πεντεσκούφοι"
Τομέας: 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000028503121
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Διεύθυνση: 
Εξαμίλια
Τηλέφωνο: 
2741200570