Φορέας ΚΑΛΟ profile for teneaoiliveoil_536

ΕΛΑΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Κορινθίας - "ΤΕΝΕΑ"

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Τυποποίηση και Εμπόριο εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου.
Επωνυμία: 
Κοιν.Σ.Επ. Διατροφική Κορινθίας
Τομέας: 
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000105503121
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Διεύθυνση: 
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
Τηλέφωνο: 
6987668555
Ιστοσελίδα: tenea-oliveoil.com