Φορέας ΚΑΛΟ profile for dedespiro

ΘΕΟΓΕΝΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Ανάπτυξη Αγροτικού Χώρου - Ενδοοικιστική Συγκοινωνία - Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού - Περιβάλλον -ΜΜΕ ( faros-24, faros24radio, faroswebtv)
Επωνυμία: 
ΘΕΟΓΕΝΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Τομέας: 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00635
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
ΝΙΚΗΣ 17 ΤΥΧΕΡΟ 68003
Τηλέφωνο: 
2554300501-2554111433
Ιστοσελίδα: theogenis14.blogspot.gr
Λίγα λόγια: 
Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. είναι η παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Το κοινωνικό πρόβλημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει είναι η ανεργία και οι περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή, η έλλειψη συλλογικών προσπαθειών παραγωγής και προώθησης των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων του τόπου .