Φορέας ΚΑΛΟ profile for hellenicyouthparticipation_533

Ελληνική Συμμετοχή Νέων

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Υπηρεσίες Σχεδιασμού&Πιστοποιήσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Επωνυμία: 
Ελληνική Συμμετοχή Νέων ΚοινΣεπ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000091203010
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διεύθυνση: 
Δημ.Σούτσου 10
Τηλέφωνο: 
6973579515
Ιστοσελίδα: hellenicyouthparticipation.com
Λίγα λόγια: 
Η HYP είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης, με κεντρικό γνώμονα τους νέους.
Οι δράσεις μας επικεντρώνονται στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και την ενεργοποίηση της νεολαίας μέσα από βιωματικές, διαφοροποιημένες και μη τυπικές δραστηριότητες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Οργανώνουμε ανταλλαγές νέων, εκπαιδευτικά προγράμματα, ESC, πρακτικές στο εξωτερικό, εκπαιδευτικές εκδρομές, σεμινάρια, ομάδες και δράσεις στην πόλη.
Την ομάδα μας απαρτίζουν νέες και νέοι με ευρωπαϊκή εμπειρία που θέλουν να προσφέρουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους σε νέους που κατοικούν στην Ελλάδα. Είμαστε μία δυναμική ομάδα που παραμένει ανοιχτή σε νέες προτάσεις.