Φορέας ΚΑΛΟ profile for gourloumenos

REALLYREAL

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
- Εφαρμογές καινοτόμων τεχνολογιών (Precision Agriculture, Aerial Cinema, Augmented Reality, Web)
- Αξιοποίηση Ακινήτων
- Οργάνωση εκδηλώσεων
Επωνυμία: 
Δ2020 Κοιν.Σ.Επ.
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00623
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Αγίας Παρασκευής 36
Τηλέφωνο: 
6947529420
Ιστοσελίδα: reallyreal.eu
Λίγα λόγια: 
Η Δ2020 Κοιν.Σ.Επ. λόγω της τεχνογνωσίας της, είναι η μοναδική ΚοινΣεπ μέλος του Cluster Corallia που αποτελείται από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογικής καινοτομίας και τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας.
Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας της είναι οι:
- Τεχνολογικός Τομέας - ReallyREAL
Έρευνα και εφαρμογή τεχνολογιών ρομποτικής Γεωργίας Ακριβείας,
Εφαρμογές επαύξησης πραγματικότητας (Augmented Reality)
Κινηματογραφικές παραγωγές και βίντεο με χρήση drones
- Τομέας αξιοποίησης ακινήτων
Αξιοποίηση τμήματος Γαλλικού Σιδηροδρομικού Συγκροτήματος Πυθίου και Διδυμοτείχου
- Τομέας Οργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων

Δ2020 Κοιν.Σ.Επ.
Η Κοινωνία συναντά την Καινοτομία