Φορέας ΚΑΛΟ profile for diaviouanelixi

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗ σκοπό της έχει την παροχή υπηρεσιών και άσκηση δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικού, εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα.
Επωνυμία: 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
748
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Κ.ΒΟΓΑ 68
Τηλέφωνο: 
6982198352
Ιστοσελίδα: diaviouanelixi.blogspot.gr
Λίγα λόγια: 
Ειδικότεροι στόχοι της ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗΣ είναι :
α) προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, στη δια βίου μάθηση και στη δια βίου εξέλιξη της κοινωνικής, επαγγελματικής και προσωπικής ζωής,
β) προαγωγή της συνεργασίας, της αλληλοϋποστήριξης και της διευκόλυνσης της προσωπικής και οικογενειακής ζωής μέσα από την ανάπτυξη προσωπικών, διαπροσωπικών, κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και σχέσεων,
γ) ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας για την θετική προσαρμογή και την κοινωνική ενσωμάτωση σε δύσκολες και αντίξοες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες,
δ) προώθηση της αλληλεγγύης, της ενεργούς δράσης και της δικτύωσης των ανθρώπων που πλήττονται από την σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.