Φορέας ΚΑΛΟ profile for diktyokoinsepamth_427

Δίκτυο Κοιν.Σ.Επ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Το Δίκτυο Κοιν.Σ.Επ. ΑΜΘ αποσκοπεί στη δικτύωση, συνεργασία και ενημέρωση των φορέων Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια ΑΜΘ.
Επωνυμία: 
Δίκτυο Κοιν.Σ.Επ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
ΑΜΚΕ - Σωματείο
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Λ. Ηρώων 7
Τηλέφωνο: 
0030 25315 53195
Email: 
Ιστοσελίδα: diktyokoinsepamth.gr
Λίγα λόγια: 
Το Δίκτυο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (εφεξής Δίκτυο Κοιν.Σ.Επ. ΑΜΘ), συστάθηκε και λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2015 με απώτερο σκοπό την γνωριμία, τη δικτύωση και τη συνεργασία των Κοιν.Σ.Επ. της Περιφέρειας ΑΜΘ. Από τη σύστασή του μέχρι σήμερα, το Δίκτυο Κοιν.Σ.Επ. ΑΜΘ συμμετέχει ενεργά στις δημόσιες διαβουλεύσεις για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα και υλοποιεί δράσεις για την ενημέρωση των κοινωνικών επιχειρηματικών και την ευαισθητοποίηση-πληροφόρηση του κόσμου για τα οφέλη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.