Φορέας ΚΑΛΟ profile for koisperethimnou_655

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) τομέα ψυχικής υγείας νομού Ρεθύμνου

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Η κύρια δραστηριότητά του είναι ένα μουσικό καφέ που παρέχει υπηρεσίες εστίασης και ψυχαγωγίας. Δευτερευόντως παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας.
Επωνυμία: 
Αρωδαμός
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000025202100
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοιΣΠΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Διεύθυνση: 
ΜΟΑΤΣΟΥ 55
Τηλέφωνο: 
2831087377
Ιστοσελίδα: koispereth.gr
Λίγα λόγια: 
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ρεθύμνου «αρωδαμός» συστάθηκε με πρωτοβουλία επιστημόνων του τομέα ψυχικής υγείας το 2015 και έχει έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης. Σκοπός του είναι η κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των ατόμων με ψυχικά προβλήματα και η επαγγελματική τους ένταξη στην κοινωνία, συμβάλλοντας στην θεραπεία, στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια και στον αποστιγματισμό της ψυχικής πάθησης.
Ο Aρωδαμός έχει ξεκινήσει το 2017 την πρώτη του επιχειρηματική δράση, το μουσικό καφενείο «στη φωλιά του κούκου», ενώ αρχές του 2018 ακολούθησε και η δεύτερη δράση του, ένα συνεργείο καθαριότητας όπου αναλαμβάνει τον καθαρισμό επαγγελματικών, δημόσιων και ιδιωτικών χώρων.