Φορέας ΚΑΛΟ profile for nikos.chrysogelos

ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
- προώθηση πράσινης & κοινωνικής οικονομίας,
- υποδοχή-ένταξη προσφύγων μέσω κοινωνικής επιχειρηματικότητας
- κοινωνική καινοτομία
- διαπολιτισμι
Επωνυμία: 
ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000111403010
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διεύθυνση: 
Καποδιστρίου 4 Αθήνα 10682
Τηλέφωνο: 
2103810646
Ιστοσελίδα: anemosananeosis.gr
Λίγα λόγια: 
Ο «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ» δημιουργήθηκε με στόχο να αξιοποιήσει προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος την υπάρχουσα εμπειρία των μελών του που συμμετέχουν σε δραστηριότητες & τομείς που σχετίζονται με κοινωνική & πράσινη οικονομία, περιβάλλον, διαπολιτισμικό διάλογο, οικολογική και κοινωνική καινοτομία. ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ: Συνεργαζόμαστε. Προτείνουμε.Σχεδιάζουμε.Τεκμηριώνουμε.Αναδεικνύουμε καλές πρακτικές.Στηρίζουμε κοινωνικές επιχειρήσεις. Συμβουλεύουμε. Εκπαιδεύουμε. Αναζητούμε καινοτόμες λύσεις.Δημιουργούμε γέφυρες & εναλλακτικές λύσεις http://anemosananeosis.gr/, https://bestpractices.anemosananeosis.gr, www.welcommonhostel.gr, www.facebook.com/daysofwelcommon, www.instagram.com/welcommonhostel