Φορέας ΚΑΛΟ profile for anakyklwnw

Ανακυκλώνω στην πηγή

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή 4 σάκων ανά σπίτι και τετραπλού κάδου ανά γειτονιά για χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, ρούχα, τηγανέλαια, ηλεκτρικά.
Επωνυμία: 
Ανακυκλώνω στην πηγή
Τομέας: 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00272
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Καραισκάκη 120, Ακταίον Ρίου, 26504, Πάτρα.
Τηλέφωνο: 
2610222259
Ιστοσελίδα: recycleatsource.gr
Λίγα λόγια: 
Είμαστε 176 κάτοικοι του ανατολικού διαμερίσματος της Πάτρας, που συστήσαμε τον Νοέμβριο του 2013 την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Ανακυκλώνω στην πηγή», με σκοπό την πρακτική εφαρμογή της διαλογής των απορριμάτων στην πηγή τους, με το σύστημα των τεσσάρων ξεχωριστών σάκων ανά σπίτι και του τετραπλού κάδου με 6 ρεύματα ανά γειτονιά.
Εχουμε ήδη συλλέξει με το φορτηγό μας πάνω από 600 τόνους χαρτιού, πλαστικών, μετάλλων, ηλεκτρικών συσκευών, ρούχων και τηγανελαίων, με καθημερινά δρομολόγια, σε πάνω από 100 σημεία, επιμορφώνουμε φορείς και σχολεία με επισκέψεις στην εγκατάστασή μας, ενώ λειτουργούμε και το πρώτο στην Ελλάδα σημείο της παγκόσμιας αλυσίδας επισκευών "Repair Cafe".