Φορέας ΚΑΛΟ profile for algorithmoskoinsep_514

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Υπηρεσίες Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Ρομποτική, στην Πληροφορική και στον Τεχνολογικό Γραμματισμό.
#algorithmos18
Επωνυμία: 
Αλγόριθμος Κοινωνική Συναιτεριστική Επιχείρηση
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000112303131
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Διεύθυνση: 
Μύτικας - Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 
6946961610
Ιστοσελίδα: algorithmos18.blogspot.com
Λίγα λόγια: 
Ο Συνεταιρισμός θα επιδιώξει:
α) Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με την Πληροφορική, την Ρομποτική και τον Τεχνολογικό Γραμματισμό γενικότερα.
β) Τη συνεργασία με συλλόγους, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα γενικότερα που επιδιώκουν την προώθηση του τεχνολογικού γραμματισμού.
γ) Τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς συναφείς με τον Τεχνολογικό Γραμματισμό (πληροφορικής-ρομποτικής).
δ) Την έρευνα για πρωτότυπες και καινοτόμες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών (πληκτρολογήστε στο YOUTUBE, algorithmos18 ή #algorithmos18)