Φορέας ΚΑΛΟ profile for petrosfreris_853

​ Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Νότιου Αιγαίου

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Συλλογική Εκπροσώπηση των Φορέων ΚΑΛΟ της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου
Επωνυμία: 
Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Νότιου Αιγαίου «Αρχιπέλαγος»
Τομέας: 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ / ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000197814111
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
Άλλο
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση: 
Φερεκύδη 11
Τηλέφωνο: 
6936459030
Λίγα λόγια: 
Ένωση του αρ 9 του Ν.4430/2016 για την δικτύωση και συλλογική εκπροσώπηση των εγχειρημάτων ΚΑΛΟ (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) στο Νότιο Αιγαίο