Συνεδρίαση Δ.Σ. ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΣΕΠ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Συνεδρίαση Δ.Σ. ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΣΕΠ

Στην Καβάλα 8 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15.30 μ.μ. με θέματα:

1ο : Ορισμός Προέδρου Κίμων Παπαδόπουλου του Γεωργίου ως υπευθύνου σύνταξης ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2020 και υποβολή στην τακτική γενική συνέλευση προς έγκριση

2ο: Ορισμός Ιστατιάδου Άννας Ελένη του Θεμιστοκλή ως υπευθύνου αποστολής ενημερωτικών προσκλήσεων

3ο: Απολιγισμός δράσεων έτους 2019 και ορισμός υπευθύνου σύνταξης το μέλος Ιστατιάδου Άννα Ελένη

4ο: Ορισμός Προέδρου Κίμων Παπαδόπουλου του Γεωργίου ως υπευθύνου σύνταξης και παρουσίασης της έκθεσης διαχείρισης έτους 2019 και υποβολής τους στην τακτική γενική συνέλευση

5ο: Τροποποίηση άρθρου 1 του καταστατικού της επιχείρησης ως ο νόμος ορίζει και σύμφωνα με υπόδειξη του υπουργείου Εργασίας όσον αφορά την επωνυμία της επιχείρησης ως εξής: ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

6ο: Τροποποίηση άρθρου 12 του καταστατικού της επιχείρησης

7ο: Επανεξέταση της αίτησης εγγραφής στην εταιρεία νέου μέλους και αποδοχής αυτού: Παπαδόπουλος Γεώργιος του Κίμωνα

Share Μοιράσου το