Συνέργεια της "ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ" με τον Σκακιστικό Σύλλογο «Μαχητές»

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Συνέργεια της "ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ" με τον Σκακιστικό Σύλλογο «Μαχητές»

Γενικό Μητρώο Φορέων
Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
ΑΓΕΜΚΟ: 000128012011
www.eydaimonia2018.grwww.eydaimonia2018.com
[email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ»

Πράξη  7η

 

Σήμερα Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 στην διεύθυνση Δ. Αρεοπαγίτου 3 Κερατσίνι, και ώρα 7 μ.μ., τηλ.: 6989 593018 – 6937 360957 μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

Συνέργεια του φορέα μας με τον Σκακιστικό Σύλλογο «Μαχητές» και την δράση:

Εκμάθηση Σκάκι με:

Στόχο: την Εκμάθηση – αυτοανάπτυξη και χρήση του Σκακιού ως θεραπευτικό μέσο για τα μέλη και φίλους του φορέα «Ευδαιμονία»,

Συμμετοχή Ελεύθερη και Δωρεάν.

Τόπος – Χρόνος: Κάθε Δευτέρα ώρα 6.μ. – 7.μ. χώρος Ακροβάτισσα - Δ. Αρεοπαγίτου 3 Αμφιάλη,  τηλ.: 6989 593018.

 

Κερατσίνι 6/2/2019

Για την Διοικούσα επιτροπή

«Ευδαιμονίας»

 

Μ.Κ.Ο. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

« Ε Υ Δ Α Ι Μ Ο Ν Ι Α »

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

Ακριβές αντίγραφο

Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής «Ευδαιμονίας»

Πράξη 7η από το βιβλίο αποφάσεων

Διοικούσας επιτροπής «Ευδαιμονίας»

 

Share Μοιράσου το