Πρόσκληση στην 4η (εξ αναβολής) ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΟΙΝΣΕΠ Agrodiaetus Nephohiptamenos

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση στην 4η (εξ αναβολής) ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΟΙΝΣΕΠ Agrodiaetus Nephohiptamenos

H Διοικούσα Επιτροπή της ΚΟΙΝΣΕΠ Agrodiaetus Nephohiptamenos (Αγροδίαιτος Νεφοϊπτάμενος) καλεί τα μέλη της στην 4η (εξ αναβολής) ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Ιουλίου και ώρα 15.00 στην έδρα της ΚΟΙΝΣΕΠ, επί της οδού Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου 70, Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσια Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων

2. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2017

3. Απαλλαγή των μελών της ΔΕ από κάθε ευθύνη για την χρήση 2017

4. Αποχωρήσεις μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ

5. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων για το 2018

Share Μοιράσου το