Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2022

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2022

Καλούνται τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφελείας S.A Gallery στην τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:30, στην Νεοχωρούδα Θεσσαλονικης.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  • Θέμα 1. Απολογισμός 2021
  • Θέμα 2. Προγραμματισμός Δράσεων 2022
  • Θέμα 3. Οικονομικές Καταστάσεις 2021
  • Θέμα 4. Λήψη αποφάσεων σχετικά με την διανομή κερδών

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

Σαχπάζης Βασίλειος 

Share Μοιράσου το