Πρόσκληση στην Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση 2022

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση στην Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση 2022

Καλούνται τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφελείας ΠΑΛΜΙ στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 30 Μαρίου 2022 και ώρα 20:30, στην Σταδίου 41, Μεσσήνη.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  • Θέμα 1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2021
  • Θέμα 2. Προγραμματισμός Δράσεων 2022
  • Θέμα 3. Οικονομικός προϋπολογισμός 2022
  • Θέμα 4. Λήψη αποφάσεων σχετικά με την διανομή κερδών
  • Θέμα 5: Διάφορα - Προτάσεως

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

Margherita Bovicelli

Share Μοιράσου το