Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΣΤΟΣ

«ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

Ρήγα Φεραίου 4, T.K.: 64200, Χρυσούπολη Καβάλας

Χρυσούπολη, 20/03/2017

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2017 και ημέρα Τετάρτη στις 18:30, στην έδρα της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ στη Χρυσούπολη.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Ενημέρωση για την πορεία των δράσεων της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ για το έτος 2016.
  2. Έγκριση ή μη, του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2016 της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ.
  3. Έγκριση ή μη, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2016 της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ.
  4. Έγκριση διανομής κερδών ή κάλυψης ζημιών της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ. σύμφωνα με το Ν. 4430/2016
  5. Έγκριση ή μη, του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2017 της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ.
  6. Ενημέρωση για την Τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016 της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ.

Ο Πρόεδρος της Δ. Ε.                                                             Ο Γραμματέας της Δ.Ε.

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος                                             Μπαρτσώκας Αλέξανδρος

Share Μοιράσου το