Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μελών ,της ΨΗΦΙΔΩΝ ΤΕΧΝΗ ‘’ΕΥ ΠΟΙΩ’’ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μελών ,της ΨΗΦΙΔΩΝ ΤΕΧΝΗ ‘’ΕΥ ΠΟΙΩ’’ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Η Δ.Ε της 

ΨΗΦΙΔΩΝ ΤΕΧΝΗ ‘’ΕΥ ΠΟΙΩ’’  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ,

προσκαλεί τα μέλη της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μελών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της ΚΟΙΝΣΕΠ που θα γίνει στην έδρα της

«ΨΗΦΙΔΩΝ ΤΕΧΝΗ ‘’ΕΥ ΠΟΙΩ’’ ΚΟΙΝΣΕΠ»,
στο Ηράκλειο, Χαριτονικολή 03 & Αγ. Αντωνίου 16  (Τ.Ε.Ι.) ,

τo Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00.

 

Θέματα

1. Απολογισμός - Απαλλαγή της διοικούσας επιτροπής από κάθε ευθύνη για το έτος 2021
2. Έγκριση ετησίου προγραμματισμού δραστηριοτήτων - σχεδίου δράσης 2022

 

Share Μοιράσου το