Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αργυρούπολη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της ΑΝΘΙΖΩ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την από 29/9/2020 απόφασή της, καλεί τα μέλη της ΑΝΘΙΖΩ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.00 στην Αργυρούπολη, οδός Μ. Γερουλάνου 117,  για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕ Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

1.  Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ

2.  Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής

3. Εκλογή τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών μελών νέας Διοικούσας Επιτροπής με τριετή θητεία.

 

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

 

Ευαγγελία Καραχάλιου-Λόη

 

Αθηνά Στυλιανίδου

 

Αλεξία Χαμόδρακα

 

Share Μοιράσου το