Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση μελών της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΝ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση μελών της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΝ

Προσκαλείσθε σε τακτική γενική συνέλευση των μελών σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της ΚΟΙΝΣΕΠ που θα γίνει στην έδρα  της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ,
 Στρατή Μυριβήλη 2, στο Ηράκλειο στις 16.00μ.μ. την Τετάρτη  28 Φεβρουαρίου 2018 

 

Θέματα

1. Απολογισμός - Απαλλαγή της διοικούσας επιτροπής από κάθε ευθύνη για το έτος 2017
2. Έγκριση ετησίου προγραμματισμού δραστηριοτήτων - σχεδίου δράσης 2018

Share Μοιράσου το