Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Πρόσκληση

 

Προσκαλείσθε σε συνεδρίαση της ΔΕ της ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΣΕΠ την 10 Νοεμβρίου 2017 στις 15.30 ατα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ με θέμα

Σ'υγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού στις 4-12-2017

Share Μοιράσου το