Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΣΕΠ την 2 Αυγούστου 2017 και ώρα 15.30 μ.μ. στα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ, Μητροπόλεως 8β σε συνέλευση

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι
Θέμα 1ο: Ενημέρωση μελών ΔΣ σχετικά με την οικονομική πορεία εταιρείας, ανάληψη εκτέλεσης έργων και μελετών καθώς και συντονισμός μελών σχετικά με την υλοποίηση και την ολοκλήρωσή τους

Κίμων Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

Share Μοιράσου το