Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΣΕΠ την 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 15.30 μ.μ. στα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ, Μητροπόλεως 8β σε συνέλευση

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι
Θέμα 1ο: Εξουσιοδότηση μετάβασης στην Αθήνα του Προέδρου Κίμωνα Παπαδόπουλου για τον έλεγχο της πορείας της εταιρείας σχετικά με την δυνατότητα αδειοδότησης της ως εταιρείας διαχείρισης αερίων ρύπων

Κίμων Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

Share Μοιράσου το