Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ. καλούνται σε συνεδρίαση την 21-12-2018, 18:00, στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Μητροπόλεως 8 Β Καβάλα με θέματα:
Θέμα 1ο Ορισμός του Προέδρου Καφετζόπουλου Λεωνίδα ως υπευθύνου σύνταξης ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 και υποβολή τους στη Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του καταστατικού της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης σε συνεργασία με τον φοροτέχνη της εταιρείας Γιώργο Ρουσόπουλου
Θέμα 2ο Ορισμός της Ιορδανίας Ηλιάδου ως υπεύθυνη αποστολής ενημερωτικών προσκλήσεων σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης στις 8 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή στην έδρα της επιχείρησης και ώρα 16.00 μ.μ. ως το καταστατικό ορίζει καθώς και της διοργάνωσης της άρτιας υποστήριξης της διενέργειας της συνέλευσης κατά την σύγκλιση της
Θέμα 3ο Απολογισμός δράσεων έτους 2018 και ορισμός υπεύθυνης σύνταξης το μέλος Ηλιάδου Ιορδανία
Θέμα 4ο Ενημέρωση των μελών για την οικονομική πορεία της εταιρείας

Για την Δ.Ε.
Λεωνίδας Καφετζόπουλος
Πρόεδρος Δ.Ε.

Share Μοιράσου το