Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ την 20 Μαίου 2017 και ώρα 16.00 στα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ, Μητροπόλεως 8β σε συνέλευση

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι

Θέμα 1ο: Απόφαση συμμετοχής στην ημερίδα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που πρόκειται να γίνει τον Ιούλιο 2017 στην Καβάλα
Θέμα 2ο: Απόφαση εξουσιοδότησης Προέδρου Λεωνίδα Καφετζόπουλου σχετικά με την διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας της ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ με τους Δημάρχους των Δήμων Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου, Θάσου και Δράμας με στόχο τη δημιουργία με από κοινού συνεργασία «ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ – ΚΑΕΔΙΣΠ» εντός των ορίων των Δήμων

Καφετζόπουλος Λεωνίδας

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

Share Μοιράσου το