Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΘΛΟΥΜΑΙ

«ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ»

Eλ. Βενιζέλου 22, 65302 Καβάλα

Καβάλα, 21/06/2017

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Καλείστε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝΣΕΠ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2017 και ημέρα Παρασκευή, στις 18:00, στην έδρα της «ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝΣΕΠ» στην Καβάλα,

με μοναδικό Θέμα ημερησίας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη, της τροποποίησης του καταστατικού της «ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝΣΕΠ» και αποστολή της αίτησης μετάπτωσης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (μεταβατικές διατάξεις του Ν.4430/2016), ώστε να εγγραφεί η «ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝΣΕΠ» στο νέο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και να λάβει Α.Γε.Μ.Κ.Ο (σε αντικατάσταση του Α.Μ.Κ.Ε).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.                                     Η Γραμματέας της Δ.Ε.

Νικόλαος Γκέκας                                           Ισιγόνη Βαλσαμίδου

Share Μοιράσου το