ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ AGRODIAETUS NEPHOHIPTAMENOS

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ AGRODIAETUS NEPHOHIPTAMENOS

H Διοικούσα Επιτροπή της ΚΟΙΝΣΕΠ Agrodiaetus Nephohiptamenos (Αγροδίαιτος Νεφοϊπτάμενος) καλεί τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ καθώς και τα υποψήφια προς ένταξη μέλη, που η γραπτή τους αίτηση έχει εγκριθεί από την Διοικούσα Επιτροπή στην 3η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 10.30 π.μ. στην έδρα της ΚΟΙΝΣΕΠ, επί της οδού Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου 70, Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσια Διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ.

2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων

3. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2016

4. Διανομή κερδών

5. Απαλλαγή των μελών της ΔΕ από κάθε ευθύνη για την χρήση 2016

6. Έγκριση εγγραφής νέων μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ

7. Επέκταση δραστηριοτήτων της ΚΟΙΝΣΕΠ – Έγκριση σχεδίων δράσης για τις νέες δραστηριότητες.

8. Τροποποίηση Καταστατικού σύμφωνα με το Ν. 4430/2016

9. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων για το 2017

 

Η Διοικούσα Επιτροπή

της ΚΟΙΝΣΕΠ Agrodiaetus Nephohiptamenos

Share Μοιράσου το