ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ERGO CULTURE HUMAN TRACES ΚΟΙΝΣΕΠ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ERGO CULTURE HUMAN TRACES ΚΟΙΝΣΕΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
«ERGO CULTURE / HUMAN TRACES»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Δ00270
ΑΦΜ 997583605
Ναυπλίου 1, 64003 Κρηνίδες
Τηλ. 6972727480 | Email: [email protected]

Κρηνίδες, 05//02/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ERGO CULTURE / HUMAN TRACES ΚΟΙΝΣΕΠ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 στο γραφείο της ΚΟΙΝΣΕΠ στις Κρηνίδες Καβάλας.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2020
2. Έγκριση ή μη του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2021
3. Έγκριση ή μη του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2020
4. Έγκριση ή μη, απαλλαγής από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής
5. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή κερδών ή την κάλυψη των ζημιών
6. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου για τραπεζικές συναλλαγές και υπογραφής συμβάσεων με το Δημόσιο, ΟΤΑ και με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή επιστημονικό φορέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό
7. Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Ιωάννης Ηλιάδης

Share Μοιράσου το