ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Εταιρικό Νέο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00, τα μέλη της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ACTION PLUS» καλούνται στην έδρα του Συνεταιρισμού σε τακτική Γενική Συνέλευση κατά τα άρθρα 13 επ. του καταστατικού του συνεταιρισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1ο Θέμα : Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2ο Θέμα : Παρουσίαση απολογισμού 2018 και σχεδίου δράσης 2019

3ο Θέμα: Εκλογή μελών Διοικούσας Επιτροπής

Share Μοιράσου το