ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Κοιν.Σ.Επ. ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ Καλείστε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Κοιν.Σ.Επ. "ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ", η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Μητροπόλεως 8Β, Καβάλα , 1ος όροφος. Θέματα ημερησίας διάταξης: - - Έγκριση κατάστασης αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων (Β.6) και Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ) ( σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν. 4308/2014) - Απαλλαγή της Δ.Ε. από κάθε ευθύνη έτους 2016 - Έγκριση σχεδίου δράσης 2016 Ηλιάδου Ιορδανία Πρόεδρος

Share Μοιράσου το